serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Мкртчян, А.Р.

Применение дрожжевого биостимулятора при лечении парвовирусного энтерита собак / Խմորասնկային կենսախթանիչի օգտագործումը շների պարվովիրուսային էնտերիտի բուժման ժամանակ / Ա.Ռ.Մկրտչյան, Ս.Լ. Գրիգորյան, Ս.Գ. Եղոյան Application of yeast bio-stimulator at treatment of parvoviral enteritis of dogs / A.Mkrtchyan, S. Grigoryan, S. Yeghoyan А.Р. Мкртчян, С.Л. Григорян, С.Г. Егоян - Ереван : НАУА , 2016 . - с.: 345-349 ; 29 см.

Список лит.:с.348 (4 назв.)


Болезни собак
Շների հիվանդություն
Disease of dogs

Powered by Koha