serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մարգարյան, Լ.Ա.

ՀՀ ագրարային ոլորտի պետական աջակցության մեխանիզմի կատարելագործման մի քանի հարցեր / Несколько вопросов о совершенствовании механизма государственного регулирования аграрного сектора РА / Л.А. Маргарян, А.Г. Матинян Several guestions of the improvement of state support mechanism of the RA agricultural sector / L. Margaryan, A. Matinyan Լ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Մատինյան - Ереван : НАУА , 2015 . - էջ՝ 177-182 25 սմ.

Գրականության ցանկ էջ՝ 181 հայ., ռուս. լեզ. (6 անվ.)


Գյուղատնտեսոթյան էկոնոմիկա
Экономика сельского хозяйства
Agricultural Economics

Powered by Koha