serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Խուդավերդյան, Նանե Արմենի

Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթի մշակումը : Սեղմագիր ...Զ.01.01 -«Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / - Երևան, 2018. - 32 էջ : նկ.; 20 սմ.

Գիտական ղեկավար՝ Պ.Ս. Էֆենդյան: ՀԱԱՀ


Ընդհանուր երկրագործություն
Հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա

Powered by Koha