Խուդավերդյան, Նանե Արմենի

Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթի մշակումը : Ատենախոսություն՝ Զ.01.01 -«Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Ն.Ա. Խուդավերդյան ; Գիտական ղեկավար՝ Պ.Ս. Էֆենդյան ; ՀՀ ԿԳՆ ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2018. - 122 էջ : աղյուսակ, նկար ; 30 սմ.

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում:

Գիտական ղեկավար՝ Պ.Ս. Էֆենդյան:

Գրականության ցանկ էջ՝111-122 հայ., ռուս. և օտար լեզ.(127 անվ.)


Ընդհանուր երկրագործություն--Հողագիտություն
Հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Адаптационный синдром общий
General adaptation syndrome


Ատենախոսություններ

Powered by Koha