Тарвердян, А.П.

Теоретическое обоснование эффективности виброямокопателя с коническим наконечником рабочего органа / Բանող օրգանի կոնաձև գլխիկով թրթռափոսհորատիչի արդյունավետության տեսական հիմնավորումը / Ա.Պ. Թարվերդյան Тheoretical substantiation of the effectivemess of vibratory hole digger with comical cap of the working organ / A. Tarverdyan А.П. Тарвердян - Ереван , 2011 - с.: 124-131

Список: с. 130 (4 назв.)


Эффективность виброямокопателя
Թրթռափոսհորատիչի արդյունավետությունը
The effectivemess of vibratory hole

Powered by Koha