serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Тарвердян, А.П.

Реологические основы теории резания стеблей растений лезвием / Բույսերի ցողունների սայրով կտրման տեսության ռեոլոգիական հիմունքները / Ա.Պ. Թարվերդյան, Ա.Վ. Ալթունյան The rheological basis of blade cutting theory of plant stalks / A.P. Tarverdyan, A.V. Altunyan А.П. Тарвердян, А. В. Алтунян - Ереван , 2011 - с.: 131-136

Список лит.: с.135-136 (6 назв.)


Механизация
Մեխանիզմ
Mechanization

Powered by Koha