serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Emiryan, E.

Political factors affecting international marketing / Влияние политических факторов ма международный маркентинг / Э.Т. Эмирян Քաղաքական գործոնների ազդեցությունը միջազգային շուկայաբանության վրա / Է.Տ. Էմիրյան E. Emiryan - Ереван , 2012 . - p.: 139-142

References: p.: 141 (4 titles)


International economics
Международная экономика
Միջազգային էկոնոմիկա

Powered by Koha