Мирзоян, Н.П.

Влияние гербецида Ураган форте на распространенность сорняков в дренажно-коллекторных системах Араратской равнины / Ուրագան ֆորտե հերբեցիդի ազդեցությունը Արարատյան դաշտի ցամաքուրդահավաքուրդային համակարգում մոլախոտերի տարածվածության վրա / Ն.Պ. Միրզոյան The effect of Uragan forte on the prevalence of weeds in the collector-drainage system in Ararat valley / N. Mirzoyan Н.П. Мирзоян - Ереван, 2011. - с. : 34-38

Лит. : с. 37 (4 назв.)


Агрономия
Ագրոնոմիա
Agronomy

Powered by Koha