serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ащиянц, Э.П.

Нестационарное ламинарное течение вязкой несжимаемой жидкости в круглой цилиндрической трубе / Կլոր գլանաձև խողովակում մածուցիկ չսեղմվող հեզուկի ոչ ստացիոնար լամինար շարժումը / Է.Պ. Աշչիյանց Non-stationary laminar flow of viscous incompressible fluid in circular cylindrical pipe / E. Ashchiyants Э.П. Ащиянц - Ереван, 2012. - с. : 65-68

Лит. : с. 68 (5 назв.)


Механизация
Մեքենայացում
Mechanization

Powered by Koha