serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Aghajanyan, H.

The macroeconomic effects of fiscal policy (Theoretical background) / Հարկաբյուջետային քաղաքականության մակրոտենտեսական ազդեցությունը (Տեսական հիմունքները) / Հ.Ի. Աղաջանյան, Ա.Վ. Մաճկալյան Макроэкономические эффекты фискальной политики (Теоритические основы) / О.А. Агаджанян, А.В. Мачкалян H.Aghajanyan, A. Matshkalyan - Ереван , 2017 . - p.: 153-156

References: p.: 155 (10 titles)


Economics
Էկանոմիկա
Экономика

Powered by Koha