serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Влияние некоторых антгельминтных препаратов на яйца и личинки гельминтов In Vitro / Մակաբույծ որդերի ձվերի և թրթուրերի վրա հակաճիճվային որոշ պատրաստուկների ազդեցությունն In Vitro / Հ.Զ. Նաղաշյան, Կ.Ա. Սուքիասյան, Օ.Վ. Շչերբակով, Ֆ.Բ. Ադամյան The influence of some anthelminthics on helminth eggs and larvae In Vitro / H. Naghashyan, K. Sukiasyan, O. Shcherbakov, F. Adamyan О.З. Нагашян, К.А. Сукиасян, О.В. Щербаков, Ф.Б. Адамян - Ереван, 2012. - с. : 91-93

Лит. : с. 92-93 (11 назв.)


Ветеринария
Անասնաբուժություն
Veterinary

Powered by Koha