serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Мкртчян, А.Р.

Модифицированный метод опсонофагоцитарной реакции / Օպսոնաֆագոցիտար ռեակցիայի վերափոխված մեթոդը / Ա.Ռ. Մկրտչյան, Ս.Լ. Գրիգորյան Modified method of opsonocytophagic reaction / A. Mkrtchyan, S. Grigoryan А.Р. Мкртчян, С.Л. Григорян - Ереван, 2012. - с. : 89-90

Лит. : с. 90 ( 3 назв.)


Ветеринария
Անասնաբուժություն
Veterinary

Powered by Koha