Kamrani, R.

Polyphenol oxidase from Iran apricot (shakarpareh) Исследование прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок на пяти сортах иранских абрикосов в лабораторных условиях / Р. Камрани, Г. Сантросян Լաբորատոր պայմաններում իրանական ծիրանենու հինգ սորտի ծաղկափոշու ծլունակության և ծաղկափոշու խողովակների աճի ուսումնասիրությունը / Ռ. Քամրանի, Գ. Սանթրոսյան R. Kamrani, G. Santrosyan - Yerevan, 2012. - p. : 40-43

References : p. 40-43


Agronomy
Агрономия
Ագրոնոմիա

Powered by Koha