Nazaryan, R.

Alleviation of drought stress impact on winter wheat production with nitrogen fertilization in Karaj (Islamic Republic of Iran /) Ազոտական պարարտացմամբ երաշտի ազդեցության հետևանքների մեղմացումը աշնանային ցորենի բերքատվության վրա՛ ԻԻՀ Քարաջի պայմաններում / Ռ. Նազարյան, Թ. Մոհամմադի Смягчение последствий засухи с внесением азотных удобрений на урожайность озимой пшеницы в условиях Караджа ИИР / Р. Назарян, Т. Мохаммади A. Nazaryan, T. Mohammadi - Yerevan, 2014. - p. : 131-134

References : p. 134 (7 titles)


Agronomy--Islamic Republic of Iran
Ագրոնոմիա--Իրանի Իսլամական Հանրապետություն
Агрономия--Иранская Исламская Республика

Powered by Koha