serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Հարությունյան, Ֆ.Ա.

Վայոց Ձորի խաղողի սևապտուղ էնդեմիկ որոշ սորտերի տեխնոլոգիական ներուժը և դրանցից պատրաստված գինիներում անտոցիանների փոփոխման դինամիկան հնացման ընթացքում / Технологический потенциал некоторых эндемичных черноплодных сортов винограда и динзмика изменений антоцианов в виноматериалах в процессе выдержки / Ф. Арутюнян Technological potential of some endemic varieties of black grape of Vayots Dzor and the dynamic pattern of anthocyans in wines made from them during / F. Harutyunyan Ֆ.Ա.Հարությունյան - Երևան; 2014. - Էջ՝ 206-210

Գրականության ցանկ էջ՝ 210 ռուս. և օտար լեզ. (5 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha