Аспекты развития ветеринарного предпринимательства в республике Армения Անասնաբուժական ձեռներեցության զարգացման ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում Ա.Ռ. Մկրտչյան, Ս.Լ. Գրիգորյան, Մ.Ա. Սահակյան, Մ.Ա. Սարգսյան Aspects of the development of veterinary private business in the Republic of Armenia A. Mkrtchyan, S. Grigoryan, M. Sahakyan, M. Sargsyan А.Р. Мкртчян, С.Л. Григорян, М.А. Саакян, М.А. Саркисян - Ереван, 2013. - с. : 62-65

Лит. : с. 65 (5 назв.)


Ветеринария
Անասնաբուժություն
Veterinary

Powered by Koha