Bazikyan, N.

Increase of the vacuum booster reserves in the brake system of cars of gazelle brand / "Գազել" մակնիշի ավտոմեքենաների արգելակային համակարգի վակումային ուժեղարարի ծավալի ավելացումը / Ն.Ա. Բազիկյան, Վ.Ա. Վարդանյան, Հ.Վ. Վարդանյան Увеличение резервово тормозной системы вакуумного усилителя автомобиля семейства ""Газель / Н.А. Базикян, В.А. Варданян, Г.В. Варданян N. Bazikyan, V. Vardanyan, H. Vardanyan - Ереван , 2017 . - p.: 65-68

References: p.: 68 (4 titles)


Automobile exploitation
Ավտոմոբիլի շահագործում
Эксплуатация автомобилы

Powered by Koha