serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Mezhunts, B.

Study of productivity and nutritive value of principal plant groups of natural hayfields in Armenia / Հայաստանի Խոտհարքների հիմնական դուսախմբերի արդյունավետության և սննդային արժեքի ուսումնասիրությունը / Բ.Խ. Մեժունց, Մ.Ա. Նավասարդյան, Տ.Ա. Սարգսյան, Ա.Ր. Գրիգորյան Исследование продуктивности и питательной ценности основных растительных групп природных сенокосов в условиях Армении / Б.Х. Межунц, М.А. Навасардян, Т.А. Саргсян, А.П. Григорян B. Meezhunts, M. Navasardyan, T. Sargsyan, A. Grigoryan - Ереван , 2017 . - p.: 27-30

References: p.: 29-30


Fodder production
Կերարտադրություն
Кормопроизводство

Powered by Koha