serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ащиянц, Э.П.

Экспериментальное исследование ламинарного движения воды в полиэтиленовых трубах / Պոլիէթիլենային խողովակներում ջրի լամինար շարժման փորձարարական հետազոտումը / Է.Պ. Աշչիյանց, Վ.Հ. Թոքմաջյան Experimental investigations laminar flow water in polyethylene pipes / E. Ashchiyants, V. Tokmajyan Э.П. Ащиянц, В.О. Токмаджян - Ереван, 2013. - с. : 57-60

Лит. : с. 59 (3 назв.)


Гидрология
Հիդրոլոգիա
Hydrology

Powered by Koha