serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սամվելյան, Գ.Ա.

Հայաստանում աճող խաղողի սորտերի ուսումնասիրությունը բնական քաղցր և "սառցե" գինիների պատրաստման համար / Изучение культивируемых в Армении сортов винограда для производства натуральных сладки и "ледяных" вин / Г.А. Самвелян, А.А. Акопян, Н.Р. Симонян Study of grape varieties cultivated in Armenia for natural sweet and "ice" wines production / G.A. Samvelyan, A.A. Akopyan, N.R. Simonyan Գ.Ա. Սամվելյան, Ա.Հ. Հակոբյան, Ն.Ռ. Սիմոնյան - Երևան, 2014. - Էջ՝ 630-633

Գրականության ցանկ էջ՝ 632 ռուս.(7 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha