Баядян, А.А.

Пути регулирования экономического роста в Республике Армения / Տնտեսական աճի կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում / Ա.Հ. Բայադյան, Ս.Հ. Մկրտչյան Ways of regulation of economic growth in republic of Armenia / A. Bayadyan, S. Mkrtchyan А.А. Баядян,С.А. Мкртчян - Ереван , 2010 . - с.: 172-175

Список лит.: с. 174 (4 назв.)


Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
Agricultural economics

Powered by Koha