Մաթևոսյան, Անի Անդրանիկի

Բարձր զտման աստիճանով կարտոֆիլահանի կառուցվածքի մշակում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում : Սեղմ. Ե.20.01 /0.01-.Գյուղ. արտադր. տեխն. գիտ. թեկն.հայցման ատենախոս. : Разработка конструкции и обоснование параметров рабочего органа картофелекопателя с высокой степенью очистки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 ՀԱԱՀ. - Երևան, 2018. - 26 էջ. նկ., գծգր.

Գիտ. ղեկ. տ.գ.դ. Ա.Մ.Եսոյան


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Двигатели сельскохозяйственных машин--Смазочные масла,--Содержание в воде,--Определение,--Аппараты и приборы


Thesis

Powered by Koha