serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Տոնապետյան, Պարգև Արամայիսի

Լանջերում հողի նվազագույն մշակման տեխնոլոգիայի և մեքենաների բանող օրգանների մշակում : Ատենախոս. .. Ե.20.01 - «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման / Պ. Ա..Տոնապետյան ;Գիտական խորհրդատու՝ Ա.Պ. Թարվերդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ.Ղ. Կարախանյան, Ա.Ս. Մարգարյան, Ա.Շ. Մելիքյան ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2018. - 315,(45 էջ); նկ., գծգր..

45 էջ հավելված

Գիտական խորհրդատու՝ Ա.Պ. Թարվերդյան: Թեման հաստատվել ՀԱԱՀ-ի գիտ. խորհրդում

Գրականության ցանկ էջ՝ 267-282 հայ., ռուս և օտար լեզ.(229 անվ.)


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ


ատենախոսություններ

Powered by Koha