serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Галармин (PRP) как иммуномодулятор в системе борьбы против инфекционных болезней / Գալարմինը (ՊՀՊ) որպես իմունախթանիչ ՛ ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարի համակարգում / Ա.Ա. Գալոյան, Ս.Լ. Գրիգորյան, Մ.Ա. Սարգսյան, Խ.Վ. Բադալյան Galarmine (PRP) as an immune response modifier in the system of struggle against infectious diseases / A. Galoyan, S. Grigoryan, M. Sargsyan, K. Badalyan А.А. Галоян, С.Л. Григорян, М.А. Саргсян, Х.В. Бадалян - Ереван, 2010. - с. : 73-75

Лит. : с. 74 (2 назв.)


Ветеринария
Անասնաբուժություն
Veterinary

Powered by Koha