Накопление радионуклидов в лекарственном сырье каланхоэ перистое в условиях Араратской равнины / Ռադիոնուկլիդների կուտակումը փետրաձև կալանխոեի դեղահումքում Արարատյան դաշտի պայմաններում / Է.Դ. Սարգսյան, Ս.Խ. Մայրապետյան, Լ.Մ. Ղալաչյան, Ա.Պ. Վարդանյան Accumulation of radionuclides in medicinal raw material of kalanchoe pinnata in Ararat valley conditions / S. Mairapetyan, E. Sargsyan, L. Ghalachyan, A. Vardanyan Э.Д. Саркисян, С.Х. Майрапетян, Л.М. Калачян, А.П. Варданян - Ереван, 2010. - с. : 60-63

Лит. : 62-63 (7 назв.)


Агрономия
Ագրոնոմիա
Agronomy

Powered by Koha