Галстян, С.Б.

Влияние сроков внесения удобрений на водный режим озимой пшеницы и тритикале / Պարարտանյութերի ներմուծման ժամանակների ազդեցությունը աշնանացան ցորենի ջրային ռեժիմը որոշող ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների և տրիտիկալեի վրա / Ս.Բ. Գալստյան The influence of fertilization terms on the water regime of winter wheat and triticale / S. Galstyan С.Б .Галстян - Ереван, 2010. - с. : 15-19

Лит. : с. 19 (5 назв.)


Агрономия
Ագրոնոմիա
Agronomy

Powered by Koha