serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Григорян, С.Л.

Новая питательная среда для pasteurella multocida / Նոր սննդատար միջավայր pasteurella multocida համար / Ս.Լ. Գրիգորյան, Ա.Ռ. Մկրտչյան, Լ.Հ. Ծատուրյան, Հ.Տ. Առաքելյան New nutrient medium for pasteurella multocida / S. Grigoryan, A. Mkrtchyan, L. Tsaturyan, H. Arakelyan С.Л. Григорян, А.Р. Мкртчян, Л.Г. Цатурян, А.Т. Аракелян - Ереван , 2010 . - с.: 77-79

Список лит.: с. 79 (3 назв.)


Заразные болезни сельскохозяйственных животных
Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ
Infectious diseases of domestic animals

Powered by Koha