serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Шмавонян, Г.Дж.

Развитие предпринимательства и финансовые аспекты его государственного регулирования / Ձեռնարկատիրության զարգացումը և դրա պետական կարգավորման ֆինանսական հայացակետերը / Գ.Ջ. Շմավոնյան Entrepreneurship development and financial aspects of its state regulation / G. Shmavonyan Г.Дж. Шмавонян - Ереван , 2010 . - с.: 146-150

Список лит.: с. 149 (4 назв.)


Сельскохозяйственная экономика
Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
The agricultural economy

Powered by Koha