Յավրույան, Ն․Վ․

Չորացման տեխնոլոգիա ։ Մեթոդական ցուցումներ լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / Ն․Վ․ Յավրույան ; Խմբ․՝ Ա․ Մ․ Խալաթյան ; ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ, Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոն․ - Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2018․ - 26 էջ ; 20 սմ․

Մատենագիտություն՝ էջ 26 հայերեն և ռուսերեն։

9789939770239


Սննդի արտադրություն--Չորացման տեխնոլոգիա
Կոնսերվանտներ--Կիրառում սննդի արդյունաբերության մեջ
Консерванты--Применение в пищевом производстве

Powered by Koha