Հովհաննիսյան, Վահան Գագիկի

Տեղական ձկնահումքից երշիկների արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում : Ատենախոսություն՝ Ե 18.01 - տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի / Վ․Գ․ Հովհաննիսյան ; Գիտական ղեկավար՝ Է․Լ․ Սահակյան ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2017. - 122 [17] էջ ; 30 սմ․

17 էջ հավելվածԳրականության ցանկ էջ՝ 122 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (127 անվ.)Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Диэлектрические растительные масла--Производство


Ատենախոսություններ

Powered by Koha