serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սեդրակյան, Արա Մանվելի

Խաղողի մամլվածքից սննդային հավելումների արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում : Սեղմագիր` Ե.18.01 -« Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Разработка технологии производства пищевых добавок из виноградной выжимки. Автореферат Ա.Մ. Սեդրակյան ; Գիտական ղեկավար` Ն.Ռ. Սիմոնյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Կ.Ն. Կազումյան, Ա.Ա. Զարդարյան ; ՀՀ ԿԳՆ ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2017. - 24 էջ : 21 սմ.

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարաի գիտական խորհրդի կողմից:

Գիտական ղեկավար` տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ն.Ռ. Սիմոնյան: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` տեխն. գիտ. թեկնածու Ա.Ա. Զարդարյան:


Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա


Սեղմագրեր

Powered by Koha