serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Petrosyan, D.P.

Kinematics of stem-protective rim of the tiller for inter-trunk soil cultivation in orchards / Պտղատու այգիների միջբնային մշակման ֆրեզի բնապաշտպան օղագոտու կինեմատիկան / Դ.Պ. Պետրոսյան, Ա.Ս. Գրիգորյան, Ա.Վ. Ալթունյան Кинематика штамбозащитного оборда фрезы для межствольной обработки почвы в плодовых садах / Д.П. Петросян, А,С. Григорян, А.В. Алтунян D.P. Petrosyan, A.S. Grigoryan, A.V. Altunyan - Yerevan, 2017. - p.: 56-60

References: p. 60


Inter-trunk cultivation
Միջքաղաքային միջավայրի մշակումը
Межкорпусная культивация

Powered by Koha