serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մեջլումյան, Դ.Վ.

Բազմամյա տնկարանների հողաշինարարական կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ նախալեռնային գոտում / Проблемы организации землеустройства многолетних насаждений в предгорной ьоне Армении / Д.В> Меджлумян, Г.М. Егиазарян Problems in land management of perennial plantations in the pre-mountain zone of Armenia / D,V. Mejlumyan, G.M. Eghiazaryan Դ.Վ. Մեջլումյան, Գ.Մ. Եղիազարյան - Երևան, 2015. - Էջ՝ 55-60

Գրականության ցանկ էջ՝ 59 հայ., ռուս. (5 անվ.)


Հողագիտություն

Powered by Koha