serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գաբրիելյան, Ա.Հ.

Խաղողի "Խնդողնի" և "Հաղթանակ" սորտերից պատրաստված կարմիր չոր գինիների անվտանգության ցուցանիշների հետազոտումը / Исследование показателей безопассности красных сухих вин из сортов винограда "Хндохни" и "Ахтанак" / А.Г. Габриелян, К.Н. Казумян, М.Н. Микаелян The investigation if safety indicators of red dry wines from the grape varieties "Khndoghni" "Haghtanak" / A.H. Gabrielyan, K.N. Kazumyan, M.N. Mikayelyan Ա.Հ. Գաբրիելյան, Կ.Ն. Կազումյան, Մ.Ն. Միքայելյան - Երևան, 2017. - Էջ՝ 59-62

Գրականության ցանկ էջ՝ 62անգլ. լեզ. (6 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha