serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մովսիսյան, Գ.Ս.

Գինենյութերի խերեսացման գործընթացի կենսաբանության մի քանի հարցեր / Некоторые вопросы биологии хересования виноматериалов / Г. Мовсесян, Л. Мовсесян, С.Арменакян Some questions of biology of the process of making sherry from wine materials / G. Movsesyan, L. Movsesyan, S. Armenakyan Գ.Ս. Մովսիսյան, Լ.Ս. Մովսիսյան Ս.Ե. Արմենակյան - Երևան; 2009. - Էջ՝ 60-63

Գրականության ցանկ էջ՝ 63 ռուս.(4 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha