serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Կազումով, Ն.Բ.

Խաղողի նոր սելեկցիոն սորտերը խաղացող գինիների (շամպայնի) արտադրության համար / Новые селекционные сорта винограда для производства игрисых вин ([шампанского) / Н. Казумов, К.Казумян, Л.Самвелян New selection varieties of grape por production of sparkling vines (Champagne) / N.Kazumov, K.Kazumyan, L. Samvelyan Ն.Բ. Կազումով, Կ.Ն. Կազումյան, Լ.Ռ. Սամվելյան - Երևան, 2010. - Էջ՝ 537-540

Գրականության ցանկ էջ՝ 540 հայ, ռուս. (5 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha