serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Հարությունյան, Ֆ.Ա.

Վայոց Ձորի խաղողագործական շրջանի տեղածին , համեմատաբար քիչ տարածված սորտերից ստացված գինիների որակի բարձրացման որոշ ուղղությունների մասին / О некоторых направлениях повышения качества вин из редких аборигенных сортов винограда Вайоцдзорского района / Ф.А. Арутюнян, А.Ф/. Арутюнян Ways of improving quality of wines mad e from rare indigenous grape varieties of Vayots Dzor viticultural region of Armenia / F.A.Harutyunyan, A.F. Harutyunyan Ֆ.Ա. Հարությունյան, Ա.Ֆ. Հարությունյան - Երևան, 2014. - Էջ՝ 634-639.

Գրականության ցանկ Էջ՝ 638-639 հայ., ռուս. (7 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha