Գյուլումյան, Ս.Մ.

Մեթոդական ցուցումներ "Ինֆորմատիկա", "Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հիմունքներ" առարկաներն ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / Ս.Մ. Գյուլումյան, Ա.Ժ. Սմբատյան, Դ.Վ. Մանուչարյան; խմբ.՝Ա.Մ. Խալաթյան; ՀՀ ԿԳՆ; Հաահ, Ինֆորմ. և մաթ. մեթոդ. ամբիոն - Երևան: ՀԱԱՀ; 2017. - 28 էջ: գծգր. 20սմ.

978-9939-77-008-6


Ւնֆորմատիկա

Powered by Koha