serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Չիթչյան, Ժիրայր Տիգրանի

Ներկրված տավարի Ջերսեյ ցեղի կենսաբանական և մթերատու հատկությունների ուսումնասիրումը Հայաստանի հյուսարևելյան գոտում : Սեղմ. ..Զ.02.01 "Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիա" մասն. գյուղատն.գիտ. թեկն. գիտ. աստիճանի հայցման / Изучение биологических и продуктивных свойств завезенного скота джерсейской породы в северно-восточной зоне Армении : Автореф. дисертац. на соискание ученой степени кандитата с/х наук по спец. 06.02.01 "Разведение с/х животных. технология кормления и животноводства" Ժ.Տ. Չիթչյան. - Երևան, 2017. - 23 էջ , աղյս.

Գիտ. ղեկ՝. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ա.Հ. Սարգսյան; ՀԱԱՀ


Անասնաբուծություն

Powered by Koha