serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Саркисян, Хачик Вазгенович

Изучение биологических свойств штаммов вирусов трансграничных болезней (ящур и африканская чума свиней) в Республике Армения : автореф. дис. ...доктора ветеринарных наук по спец. 16.00.01- "Ветеринария" / Անդրսահմանային հիվանդությունների ( դաբաղ, խոզերի աֆրիկյան ժանտախտ) ոիրուսների տարատեսակների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայաստանի Հանրապետությունում Սեղմագիր անասնաբուժական գիտությունների դոկտորի ատենախոսության : _ԺԶ.00..01 Х.В. Саркисян ; АНАУ - Երևան, 2017 - 43 с.: табл., рис.

Список опубликованных работ : с. 37-39


Болезни сельскохозяйственных животных--автореферат

Powered by Koha