Մոհամմադհոսսեյն, Ղորբանի

Գարնանացան ցորենի մշակության արդյունավետությունը ԻԻՀ Գոլեստանի մարզի անջրդի աղակալած հողերում : Սեղմագիր` Զ.01.02 - «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատեն. / Эффективность выращивания яровой пшеницы на аридных солончаках провинции Голестан ИРИ . Автореферат / Մոհամմադհոսսեյն, Ղորբանի ; Գիտական ղեկավար` Հ.Մ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Հ.Վ. Հովսեփյան, Վ.Ա. Պապինյան ; ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ. - Երևան, 2017. - 28 էջ : աղյուսակ ; 20 սմ.

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում

Գիտական ղեկավար` գյուղ. գիտութ. թեկնածու, դոցենտ Հենրիկ Մկրտիչի Հարությունյան: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` գյուղ. գիտութ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ.Վ. Հովսեփյան, Վ.Ա. Պապինյան:


Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն


Սեղմագրեր

Powered by Koha