Մենեջմենթ : Դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար / Ղեկ. և խմբ.՚ Յու.Մ. Սուվարյան; Երևանի պետ. տնտեսագիտ. ին-տ. - 4-րդ լրաց., բարեփոխ. հրատ. - Երևան : Տնտեսագետ, 2016. - 672 էջ : աղս. ; 25 սմ.

Գրականության ցանկ էջ՝ 630-631 Տերմինաբան. բառարան էջ՝ 638-671

978-9939-61-132-7


Տնտեսագիտություն
Մենեջմենթ

Powered by Koha