Ահարոնյան, Ա.Գ.

Տեղեկագիրք մոլախոտերի դեմ պայքարի / Ա.Գ. Ահարոնյան, Ա.Ս. Մխոյան, Ս.Մ. Սարգսյան ; Պատասխանատու խմբագիր՝ Օ.Մ. Խաչատրյան ; ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության պետական տեսչություն, Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն. - Երևան : «Գիտություն» հրատարակչություն, 2017. - 111 էջ + [8] ներդիր թերթ : լուսանկարներ, աղյուսակներ ; 20 սմ.

Գրականություն՝ էջ 108-111: Հավելված՝ էջ 56-107:

9785808012776


Մոլախոտերի դեմ պայքար--Տեղեկագրքեր

Powered by Koha