Թարջոման, Շահրամ

Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (Գիլան նահանգի Լահիջան քաղաքի օրինակով) : Սեղմ.՝ Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. / Շահրամ Թարջոման, ՀԱԱՀ. - Երևան, 2016. - 30 էջ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Հ.Բայադյան


Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում


Սեղմագիր

Powered by Koha