serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գևորգյան, Գևորգ Աշոտի

Բազմանպատակ կադաստրային համակարգի քարտեզագրական հիմքի բովանդակության կատարելագործումը : Ատենախոս... Զ.01.01 - «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոսության / Գ.Ա. Գևորգյան - Երևան; 2017. - 162 էջ աղյս.,նկ.

Հավելված էջ՝150-162Գրականության ցանկ էջ՝138-149 հայ., ռուս. և օտար. լեզ. (109 անվ.)


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելորացիա և ագրոքիմիա

Powered by Koha