Մարտիրոսյան, Վարսիկ Ռազմիկի

Կաղամբի (Brassica oleraceae L.) որոշ տարատեսակների մշակության առանձնահատկությունները ՀՀ Արագածոտնի մարզի պայմաններում : Սեղմագիր -Զ.01.02 - «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի / Особенности выращивания нескольких разновидностей капусты (Brassiсa oleraceae L.) в Арагацотнском марзе РА Վ.Ռ. Մարտիրոսյան ; Գիտական ղեկավար` Ա.Շ. Մելիքյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Հ.Վ. Հովսեփյան, Հ.Զ. Տերտերյան ; ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ; Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան. - Երևան, 2016. - 27 էջ : աղյուսակ ; 21 սմ.

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի նիստում

Գիտական ղեկավար` Ա.Շ. Մելիքյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Հ.Վ. Հովսեփյան, Հ.Զ. Տերտերյան ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան


Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն


Սեղմագրեր

Powered by Koha