serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գևորգյան, Գևորգ Աշոտի

Բազմանպատակ կադաստրային համակարգի քարտեզագրական հիմքի բովանդակության կատարելագործումը : Սեղմագիր` Զ.01.01 - «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոսության / Совершенствование сушности картографической основы многоцеловой кадастровой системы : Автореферат / Գ.Ա. Գևորգյան ; Գիտական ղեկավար` Պ.Ս. Էֆենդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ս.Վ. Սահակյան, Մ.Շ. Մկրտչյան ; ՀԱԱՀ. - Երևան : 2017. - 26 էջ : աղյուսակ ; 21 սմ.

Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀԱԱՀ-ում:

Գիտական ղեկավար` տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Պ.Ս. Էֆենդյան: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ. Սահակյան, Մ.Շ. Մկրտչյան:


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելորացիա և ագրոքիմիա


Սեղմագրեր

Powered by Koha