Բաղիյան, Գրիշա Լևոնի

Խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները, կանխարգելման ու պայքարի միջոցառումների կատարելագործումը Հայաստանում : Սեղմագիր - ԺԶ.00.01- «Անասնաբուժություն» մասնագիտությամբ անասնաբուժական գիտությունների դոկտորի / Эпизоотологические особенности бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота,совершенсствование мероприятий по профилактике и борьбе в Армении : Автореферат / Գ.Լ. Բաղիյան ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2017. - 38 էջ : աղյուսակ ; 21 սմ.


Անասնաբուժություն
Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ


Սեղմագրեր

Powered by Koha