Ավագյան, Դ.Վ.

Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիա : Մեթոդական ցուցումներ կուրսային աշխատանք կատարելու համար / Գ.Վ. Ավագյան; Խմբ.՝ Մ.Ժ. Ղազարյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ, Այգեպտղաբուծ. և բույսերի պաշտպ. ամբիոն - Երևան : ՀԱԱՀ, 2017. - 20 էջ ; 20 սմ.


Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիա

Powered by Koha