serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Քարիմյան, Ռ.Ա.

Կոլոիդ քիմիա : Մեթոդական ցուցումներ ՞Մակերևութային երևույթներ, ադսորբցիա՞ բաժինն ուսումնասիրելու և լաբորատոր աշպատանքներ կատարելու համար / Ռ.Ա. Քարիմյան; Խմբ.՝ Մ.Ա. Խաչատրյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ, Ընդհ. քիմ. ամբիոն - Երևան : ՀԱԱՀ, 2017. - 32 էջ աղյս. ; 20 սմ.


Կոլոիդ քիմիա

Powered by Koha